Modificari CAS PFA 2016

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016 pentru veniturile din activitati independente se va plati si CAS indiferent daca persoana fizica obtine si venituri din salarii sau nu. Valoarea procentului de CAS va fi de 10,5% se va calcula asupra venitului net realizat (venituri impozabile minus cheltuieli deductibile) si corespunde unui stagiu de cotizare de doar 1/3. Persoanele care doresc o pensie integrala vor fi nevoite sa plateasca si cota de CAS a angajatorului de 15,8% din venitul net realizat suplimentar.
Prin urmare, o PFA va trebui sa opteze inca de la inceput, daca va dori sa plateasca numai contributia individuala de 10,5% sau si pe cea datorata de angajator de 15,8%, pentru o pensie integrala.
PFA-urile care vor realiza un venit anual sub 35% din numarul de luni de activitate x salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat nu vor datora CAS.
Declaratia care va reglementa contributia de CAS este Formularul 600 si se va depune pana la 31.01.2016 pentru PFA-urile infintate anul trecut si in 30 de zile de la data infintarii pentru PFA-urile infintate in anul curent.
Formularul 600 s-a modificat fata de declaratia 600 aferenta anului 2015.
In Formularul 600 PFA-urile vor declara incadrarea ca platitor de CAS si vor opta pentru cota de CAS .
Aici puteti descarca Formularul 600

www.top-contabilitate.ro

Advertisement

Exceptii casa de marcat

Activitatiile exceptate de la obligativitatea emiterii bonului fiscal conform OUG 28/1999 si modificarile ulterioare pana in ianuarie 2015:

“Art. 2

Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activităţi:

a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;

c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;

d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;

e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;

f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;

g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;

h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;

i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;

k) încasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;

l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;

m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;

n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2014 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale din 23 decembrie 2014, M. Of. 966/2014; Ordonanţa nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război din 26 ianuarie 2011, M. Of. 78/2011; Ordonanţă nr. 14/2011 – pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale din 24 august 2011, M. Of. 604/2011; Ordonanţa nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război din 26 ianuarie 2011, M. Of. 78/2011; Lege nr. 264/2008 – pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale din 7 noiembrie 2008, M. Of. 767/2008; Ordonanţă nr. 47/2007 – privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 28 august 2007, M. Of. 603/2007; Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2006 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale din 22 februarie 2006, M. Of. 184/2006; Ordonanţă nr. 28/2006 – privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 26 ianuarie 2006, M. Of. 89/2006; Ordonanţă nr. 53/2005 – privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice din 25 august 2005, M. Of. 796/2005;”

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002 şi a fost modificată prin:

– Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, aprobată prin Legea nr. 338/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004.

[1]: Conform art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 91/2014, dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor intră în vigoare la data de 9 ianuarie 2015.

www.top-contabilitate.ro

Registru bani personali si bacsis

Fiscalizarea bacsisului

In urma publicarii OUG 8/2015 a intrat in vigoare ordonanta care reglementeaza fiscalizarea bacsisului si reintroducerea Registrului de bani personali.
Ce este bacşisul?
Bacşişul este acea sumă de bani oferită de client, în plus față de valoarea serviciilor sau a marfurilor livrate,inclusiv restul neridicat de client. Se interzice condiționarea, sub orice formă, a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii de acordarea bacșișului.
Bacşişul, trecut pe un bon fiscal separat.
Potrivit OUG 8/2015, vanzatorul va avea obligația emiterii unui bon fiscal separat pentru bacsisul primit. Aceste sume incasate vor fi venituri pentru societatea comerciala sau vor fi distribuite angajatilor conform unui regulament de ordine interioara. Acest regulament va sta lângă casa de marcat si va fi prezentat in cazul unui control. Pentru bacşis nu vor fi oprite TVA şi contribuţii sociale.
Angajatii isi vor declara sumele de bani pe care le au asupra lor la inceperea programului de lucru.
Aceste sume vor fi trecute in Registrul de bani personali.
Amenda pentru neinregistrarea sumelor detinute de angajati la inceputul programului de lucru este de 9.000 ron. Ordonanta mai prevede o amenda pentru refuzul angajatului de a prezenta sumele de bani detinute la momentul controlului in cuantum de 1.250 ron . Registrul de bani personali nu se snuruieste si nici nu se vizeaza la ANAF dar se notifica ANAF-ul in momentul in care registrul este functional.
Termenul limita pentru notificarea ANAF-ului pentru cei care au deja activitate este este de 5 zile lucratoare de la data publicarii in MO, adica 08.Mai.2015.

Aveti mai jos, in format editabil, Notificarea ANAF si Registrul de bani personali asa cum reiese din OMF 513/2015 .

REGISTRUL UNIC DE CONTROL-PFA

 • REGISTRUL UNIC DE CONTROL
 • 
PFA-urile ca si celelalte entitati care desfasoara activitati comerciale sunt obligate sa achizitioneze acest registru. 
Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege. 
Evidentierea controalelor in registrul unic de control se face cu semnaturile reprezentantului legal al contribuabilului si organului de control. 
Registrul unic de control se numeroteaza si se pastreaza de reprezentantul legal al unitatii. Se achizitioneaza cate un Registru unic de control pentru sediul social cat si pentru fiecare punct de lucru. 
Registrul unic de control se achizitioneaza, contra cost, de la sediul ANAF din raza teritoriala unde isi are sediul societatea, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili si in baza mentiunilor la Registrul comertului pentru sediile secundare. 
Contribuabilii nou-infiintati sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, sa achizitioneze Registrul unic de control.

Contabilitate PFA

Contabilitate PFA – Ordinul nr. 170/2015

Odata cu intrarea in vigoare a Ordinului nr. 170/2015(01.03.2015) au aparut o serie de modificari in contabilitate PFA.

Mai jos ne vom ocupa de Registrul jurnal de incasari si plati.

1.REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI (cod 14-1-1/b).

Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) foloseste la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate și plătite, atât în numerar, cât și prin conturi bancare. la valoarea prevăzută în documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Sumele înregistrate se totalizează lunar. 
Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, facandu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune.

“Încasările din Registrul-jurnal de încasări și plăți cuprind:

 • sumele încasate din desfășurarea activității;
 • aporturile în numerar și prin conturi bancare aduse la începerea activității ori în cursul desfășurării acesteia;
 • sumele primite sub formă de credite bancare sau de alte împrumuturi;
 • sumele primite ca despăgubiri;
 • sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donații;
 • sumele primite reprezentând forme de sprijin cu destinație specială din fonduri nerambursabile (subvenții);
 • alte sume încasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, penalități).\

Plățile din Registrul-jurnal de încasări și plăți cuprind:

 • plățile efectuate în cadrul activității desfășurate în scopul realizării de venituri;
 • sumele reprezentând restituirea aporturilor în numerar și prin conturi bancare;
 • sumele reprezentând rambursarea de credite bancare sau de alte împrumuturi;
 • alte plăți efectuate (de exemplu: penalități, amenzi plătite )”

conform Ordinul nr. 170/2015.

REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI

Nr. crt. Data operațiunii de încasare/plată Documentul

(fel, număr)

Explicații Încasări Plăți
Numerar Bancă Numerar Bancă
0 1 2 3 4 5 6 7

14-1-1/b

Articol publicat de www.top-contabilitate.ro

P.F.A.

PFA este cea mai simpla forma juridica a unei entitati. Teoretic aceasta forma de organizare a fost gandita pentru activitati comerciale/prestari servicii/alte activitati de mica anvergura. Tot teoretic se vrea ca infintarea, contabilitatea si administrarea unui PFA sa fie cat mai simpla. Din pacate cu aceasta forma de organizare, in Romania, nu s-a reusit ceea ce s-a dorit: adica, acea persoana fizica, ce doreste inceperea unei mici afaceri, sa poata cu usurinta sa-si infinteze un PFA, sa-si tina intr-un mod simplu si confortabil contabilitatea si calculul impozitelor. Nivelul impozitelor datorate de catre un PFA depaseste nivelul impozitelor datorate de catre o companie platitoare de impozit pe venit(“micro”). Totusi din punct de vedere administrativ exista si avantaje evidente: contabilitatea poate fi tinuta ,teoretic, de proprietar(in cazul in care optati pentru un contabil tariful va fi mai mic decat pentru o societate comerciala), numarul de documente obligatorii(registre, documente justificative, etc) este mai mic decat in cazul unei societati comerciale, banii incasati nu trebuiesc justificati, pot merge direct in buzunarul proprietarului, etc. O forma avantajoasa de impozitare a PFA-ului este optiunea de “norma fixa de venit”. Impozitul si asigurarile sociale se calculeaza in functie de un venit baza de calcul, stabilit de autoritatile locale si ANAF pentru fiecare judet in parte, indiferent de suma incasata. Tabelul cu normele de venit pe fiecare judet se publica in fiecare inceput de an. Accesand acest link puteti vedea normele de venit pe 2015.

SC LOTUS CONTABILITATE SRL

Inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari

Inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari(R.O.I.)

Inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari reprezinta o obligatie valabila pe intreg teritoriul U.E. Ea trebuie efectuata inainte de a face orice operatiune intracomunitara, in caz contrar amenda pentru neinscriere este de la 1000 la 5000 ron. Inscrierea in R.O.I. este obligatorie atat pentru PJ platitoare de TVA cat si cele neplatitoare de TVA.

Documentele necesare pentru inscrierea in R.O.I. sunt urmatoarele:

1. Formularul (095) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”;

2. Certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;

3. Certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale;

4. Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabil la data depunerii cererii.

 

SC Lotus Contabilitate SRL-Firma contabilitate Bucuresti

 

Impozitarea veniturilor din drepturi de autor

Drepturile de autor reprezintă ansamblul prerogativelor de care se bucură autorii cu referire la operele create.

Drepturile de autor  pot fi : brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, texte de autor, know-how, invenţii, mai puţin realizările tehnice, franciza ,scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator, operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice, compozitiile muzicale cu sau fara text, operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele, operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale, operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, operele de arta grafica sau plastica, operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura, lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.

Conform Codului fiscal  pentru veniturile din drepturi de autor se pot datora: impozit pe venit, asigurări sociale (la fondul de pensii), asigurări sociale de sănătate, somaj. Asigurarile sociale se datoreaza doar in situatia in care beneficiarii drepturilor de autor nu sunt asigurati in sistemul asigurarilor de stat.

Inregistrarea fiscala se face la ANAF prin completarea declaratiei 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române” , insotita de o copie a actului de identitate si de copie a contractului de cesiune de drepturi de autor (descarca) semnat de ambele parti contractante in termen de maxim 30 zile de la data obtinerii venitului.

Pentru impozitarea drepturilor de autor, beneficiarul venitului poate opta pentru :

1. O impozitare partiala de 10% din valoarea venitului incasat cu plata acestui impozit pana pe data de 25 a lunii urmatoare incasarii si regularizare la sfarsitul anului. Venitul impozabil anual se obtine prin aplicarea unei cheltuieli forfetare de 20%(25% pentru opere monumentale asa cum sunt incadrate de Ministerul de resort) din valoarea venitului incasat si prin scaderea taxelor obligatorii  platite in contul asigurarile de stat. Venitul astfel obtinut se impoziteaza cu 16% si se scade impozitul platit in timpul anului(10%) iar diferenta se impune contribuabilului prin decizia anuala de impunere. Cota de cheltuieli forfetare nu se acorda in cazul in care persoanele fizice utilizeaza baza materiala a platitorului de venit. Obligativitatea retinerii si platii catre bugetul statului a impozitului de 10% revine platitorului de  venit , beneficiarul venitului avand obligativitatea depunerii declaratiei 2oo  “Declaraţie privind veniturile realizate din Romania”(descarca)

2. O impozitare finala de 16% din venitul incasat minus asigurarile obligatorii , caz in care nu se mai depune declaratia anuala. Obligativitatea retinerii si platii catre bugetul statului a impozitului de 16% revine platitorului de  venit, beneficiarul venitului neavand obligativitatea depunerii declaratiei 2oo  “Declaraţie privind veniturile realizate din Romania”

3. O impozitare in sistem real , aceeasi ca la PFA-uri(contabilitate in partida simpla). In acest caz numarul documentelor de intocmit crescand exponential

Taxa pe valoarea adaugata (TVA)
Persoana fizica care obtine venituri in cursul unui an fiscal ce depaste plafonul de 35.000 euro, echivalent in lei in suma de 119.000 lei (la cursul leu/eur la data aderarii la UE), are obligatia de a se inregistra ca platitor de TVA (lunar sau trimestrial), dupa optiune. Cei care depasesc plafonul de TVA, trebuie sa se inregistreze ca platitori, in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care s-a atins sau depasit plafonul.

Sc Lotus Contabilitate SRL